Privacy statement

Je leest op dit moment de privacy verklaring van ikbenincontact.com. MWHDuijn Lezingen geeft lezingen aan specifieke groepen. Denk hierbij aan verhalen die het ontwikkelen van bewustzijn helpen stimuleren.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door MWHDuijn Lezingen verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MWHDuijn Lezingen, neem dan gerust contact op via de contactpagina. MWHDuijn Lezingen is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Marcel W.H. Duijn.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door MWHDuijn Lezingen. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Doel

MWHDuijn Lezingen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. MWHDuijn Lezingen stuurt via e-mail bevestiging van boekingen. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de websites van MWHDuijn Lezingen om een boeking te registreren. Je betaling wordt voor MWHDuijn Lezingen verwerkt door ABN-AMRO. Je wordt verwezen naar de privacy-verklaring van je eigen bank en ABN-AMRO voor wat betreft de plichten en aansprakelijkheden zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU) 2016/679 van het Europees Parlement. Er worden voor geen enkel ander doel gegevens gedeeld met derde partijen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een systeem om nieuwsbrieven te sturen. Indien dit in de toekomst zou wijzigen, dan zal voor dit doel expliciet toestemming worden gevraagd.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen worden verzameld zodra jij contact opneemt met MWHDuijn Lezingen via de genoemde websites. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, en bijvoorbeeld de datum van de lezing. Alle andere informatie wordt niet opgeslagen.

03. Analytics

De websites van MWHDuijn Lezingen verzamelen webbrowser-gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met WordPress Jetpack. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

04. Opslag

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MWHDuijn Lezingen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Indien er een betaling heeft plaatsgevonden is de wettelijke bewaartermijn zeven jaar.

Op het moment dat je contact opneemt met MWHDuijn Lezingen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van outlook.com. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MWHDuijn Lezingen vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens nadat we je identiteit hebben vastgesteld.

06. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door MWHDuijn Lezingen.

07. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij MWHDuijn Lezingen opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MWHDuijn Lezingen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

08. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MWHDuijn Lezingen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

09. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MWHDuijn Lezingen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat MWHDuijn Lezingen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. De apparaten die jouw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Ons mailadressenbestand is versleuteld met een sterk wachtwoord.

Gebruik voor alle gegevensverzoeken alstublieft het contactformulier op deze website.

11.Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de websites van MWHDuijn Lezingen privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

12. Plichten

MWHDuijn Lezingen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MWHDuijn Lezingen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MWHDuijn Lezingen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.